Transformatiegebied

Een gebied dat van functie verandert. In Amsterdam gaat het dan om bedrijventerreinen en havengebieden die veranderen in gemengd stedelijk gebied met een combinatie van wonen en werken.