Stadslobben

Delen van het aaneengesloten stedelijke gebied die zich als de vingers van een hand vanuit het centrum van Amsterdam uitstrekken het omliggende landschap in. De groene gebieden tussen de lobben worden scheggen genoemd.