Onderstation

Elektrische installatie in het hoogspanningsnet. De meest voorkomende onderstations transformeren de spanning tussen de regionale en stedelijke distributie. Door de toenemende vraag naar elektriciteit zijn er veel nieuwe onderstations nodig in de stad.