Onderliggend openbaar vervoer

Het fijnmazige tram- en busnetwerk voor de verbinding en de ontsluiting van buurten. Naast deze categorie in het openbaar vervoer netwerk worden andere categorieën onderscheiden: trein, hoogwaardig openbaar vervoer en dragende openbaar vervoer.