Omgevingsvisie

Een integrale langetermijnvisie van een bestuursorgaan op de ontwikkeling van een gebied. Daarin moeten alle aspecten van de fysieke leefomgeving aan bod komen. Gemeenten, provincies en het rijk maken zo’n visie voor hun eigen grondgebied. Buurgemeenten kunnen ook besluiten om gezamenlijk één omgevingsvisie op te stellen. Elke gemeente moet uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding van de omgevingswet een omgevingsvisie hebben.