Omgevingsveiligheid

De mate van veiligheid waarin mensen beschermd zijn tegen ontploffingsgevaar, die samenhangt met bedrijfsactiviteiten en het vervoer van gevaarlijke stoffen. Ook wordt er in het kader van omgevingsveiligheid gekeken naar de veiligheidsrisico’s van nieuwe ontwikkelingen zoals de opkomst van elektrische voertuigen en houtbouw.