Omgevingsplan

Digitaal raadpleegbaar ‘plan’ dat alle gemeentelijke regels voor de fysieke leefomgeving bevat. Het gaat om regels voor toedeling van activiteiten en functies aan locaties. Vanaf de inwerkingtreding van de omgevingswet is er in eerste instantie sprake van een tijdelijk omgevingsplan, dat van rechtswege ontstaat en dat bestaande bestemmingsplannen, beheers verordeningen en de bruidsschat bevat. In de bruidsschat zitten de regels die het Rijk overdraagt aan gemeenten.