Omgevingseffectrapport (OER)

Het rapport dat het resultaat is van de omgevingseffectrapportage.