Natuurinclusief

De natuur een volwaardige plek geven in de stad. Hiermee bedoe­len we het natuurinclusief bouwen, ontwerpen, inrichten en beheren van de openbare en private bui­tenruimte. Zo streven we naar een optimale lokale biodiversiteit en natuurwaarden.