Naoorlogse stad

Delen van de stad die in de eerste decennia na de 2e wereldoorlog zijn gebouw. Deze delen liggen voor een groot deel buiten de ring, zoals in Nieuw-West en in Zuidoost.