Mobiliteitstransitie

Een structurele verandering in hoe we ons in de stad bewegen en door het land reizen. Dit betekent vooral een verschuiving van autogebruik naar andere manieren van vervoer. Onderdeel van de mobiliteitstransitie is ook de verschuiving van fossiel naar uitstootvrij, van groot naar klein en van bezit naar gebruik. Het betekent dat we duurzamer en gezonder gaan bewegen.