Mobiliteitsmilieu

Type gebied waar een bepaald type mobiliteit bij hoort. In de omgevingsvisie worden de volgende mobiliteitsmilieus onderscheiden: centrumstedelijk, agglomeratie, haven en Schiphol.