Milieuruimte

Milieuruimte is de milieugebruiksruimte van bedrijven. Sommige bedrijven veroorzaken overlast door geluid, stank of kennen een ontploffingsgevaar. Daarom is het niet toegestaan in de nabijheid van deze bedrijven te wonen of kwetsbare functies zoals scholen te vestigen. Rondom plekken waar deze bedrijven zich mogen vestigen is een contour getrokken, de hindercontour.