Metropoolvorming

Het proces waarin een grote stad en de stedelijke kernen daaromheen meer als een samenhangend systeem gaan functioneren. In de metropoolregio Amsterdam is dit proces aan de gang. Daarbij is sprake van een concentratie van werkgelegenheid en publieksvoorzieningen in Amsterdam en een spreiding van inwoners en stadsverzorgende bedrijven naar de rest van de regio. Metropoolvorming is deels een autonoom proces maar kan door overheidsingrijpen gestimuleerd en bijgestuurd worden.