Metropool

Een metropool is een grote stad of stedelijke agglomeratie waar lokale, regionale, nationale en internationale voorzieningen en netwerken samenkomen. Het is een internationaal knooppunt voor de uitwisseling van goederen, maar vooral ook van kennis en ideeën.