Klimaatbestendig

De ambitie om bestand te zijn tegen de gevolgen van klimaatverandering. Denk daarbij aan zeespiegelstijging, perioden met heftige regens, perioden van droogte en hittestress.