Innovatie

Vernieuwing van een techniek, een product, dienst of een organisatie. Het gaat bij een innovatie niet alleen een uitvinding of nieuw idee, maar vooral om de doorwerking daarvan in de praktijk. Dat vraagt om het creatief benaderen van probleemstellingen.