Hoogstedelijke buurt

Plekken in de stad waar ruimte is voor ontwikkeling een hoge dichtheid met een mix aan verschillende stedelijke functies, zoals wonen, werken en maatschappelijke voorzieningen.