Hoogstedelijk centrum

Plekken in de stad waar ruimte is voor ontwikkeling in hoogstedelijke ontwikkeling met wonen, het grootste aandeel werken en kennis, voornamelijk in grootschaliger gebouwen.