Hittestress

Een aandoening bij mensen en dieren veroorzaakt door extreme hitte. De opwarming van de aarde vergroot de kans op hittestress. Een groene, schaduwrijke en waterrijke inrichting van de stad kan het probleem van hittestress verkleinen.