Functiemenging

De mate waarin verschillende soorten ruimtegebruik, zoals wonen, werken, winkelen, zorg, onderwijs en ontspanning, met elkaar gemengd zijn in een gebied. In een buitenwijk en op een bedrijventerrein is sprake van minder functiemenging dan in een 19e-eeuwse stadswijk.