Energietransitie

De overgang van een op fossiele energie (olie, aardgas, steenkolen) gebaseerde samenleving naar op duurzame energie (wind, zon, waterkracht en biomassa) gebaseerde samenleving. Onderdeel van de energietransitie is ook het benutten van mogelijkheden voor energiebesparing en het meer decentraal organiseren van de energievoorziening.