Energie hub

Plek waar verschillende soorten energie bij elkaar komen en omgezet en opgeslagen worden. In de toekomst gaat het dan vooral om de omzetting van duurzame energiestromen. Denk aan de omzetting van elektriciteit naar waterstof en andersom.