Circulaire hub

Plek waar veel grondstoffen en reststoffen bij elkaar komen en worden verwerkt.