Burgerberaad

Op basis van loting wordt een groep burgers geselecteerd voor een burgerberaad. Middels onderlinge beraadslagingen en een bindend advies aan het bestuur helpt deze groep bij het doorbreken van politieke impasses en het vinden van draagvlak voor oplossingen voor een complex probleem.