Waardecreatie voor en door lokale gemeenschappen

De ontwikkeling van Amsterdam gaat in de eerste plaats over mensen en de gemeenschappen waarin zij leven. De directe leefomgeving van Amsterdammers wordt gevormd door buurten. Het is daarom belangrijk om hier de waardevermeerdering te organiseren die bouwprojecten en gebiedsontwikkeling met zich meebrengt. Een belangrijk principe daarbij is wederkerigheid. Dit principe komt o.a. terug in een nieuw te ontwikkelen tool voor Amsterdamse buurten: de buurtbatenovereenkomst. Wie iets wil in Amsterdam, moet dus laten zien dat de stad daar ook wat aan heeft.

Om publieke waardecreatie op een krachtige manier verder te ondersteunen verkennen we wat de mogelijkheden zijn van een woningbouwfonds. Uitgangspunt is dat betaalbare woningen en werkruimten  worden aangeboden.