Centrum

Nergens wordt de snelle groei van de stad meer gevoeld dan in het stadsdeel Centrum. De binnenstad trekt sinds 2010 enorm veel meer bezoekers, terwijl het aantal inwoners ook steeg en het gebied als werklocatie onverminderd populair was. Dat is te merken aan de drukte in de openbare ruimte, die sneller dan elders slijt en vervuilt. Prijzen van huizen, werkplekken en winkelruimten zijn snel gestegen.

Belangrijk aandachtspunt in Centrum is de betekenis van dit stadsdeel voor Amsterdam. Is de binnenstad nog wel de plek waar Amsterdammers naar toe gaan om elkaar te ontmoeten, waar cultuur, wetenschap en handel bloeien?

Hiermee verbonden zijn opgaven om te voorkomen dat er een monocultuur van toeristische winkels en uitgaansgelegenheden ontstaat. Hoe beschermen we het historische stadsbeeld, zonder dat dit beeld een leeg consumptieartikel wordt? Soms gaat het ook om het terugdringen van reële overlast. Zoals van coffeeshops en van toeristen op de Wallen. Wat is de toekomst van de prostitutie in Centrum? Moeten we laagwaardige massatoerisme op dezelfde wijze blijven faciliteren? In de uiteindelijke versie zullen er dus minder vraagtekens in moeten, en meer doelen/keuzes Eens met Martin.

Dat de binnenstad blijvend drukker is geworden lijkt wel duidelijk. Maar in de vorm die de drukte aanneemt is zeker te sturen. Bijvoorbeeld door de schaarse ruimte in de binnenstad efficiënter in te richten en straten en pleinen hoogwaardig, groen en toegankelijk in maken. Daarbij zal ruimte voor de auto verdwijnen en krijgen voetgangers en fietsers juist meer plek. Centrum loopt voorop als het gaat om autoluwmaatregelen. Het stadsdeel onderzoekt samen met de stad de toekomst van het IJtunneltracé Weesperstraat-Mr. Visserplein-Valkenburgerstraat. In het kader van de Knowledge Mile wordt al begonnen met een groene inrichting van deze drukke verkeersroute.