Wederkerigheid

We vragen mensen en organisaties iets terug te geven aan de stad dat in verhouding staat met het profiteren van de stad

Het wederkerigheidsprincipe maakt nieuwe afspraken mogelijk over het combineren van individueel belang en collectief belang en voorkomt dat individuen of organisaties onevenredig profiteren van de stad. Wie iets wil in Amsterdam, moet laten zien dat de stad daar ook wat aan heeft. Dat kan, zoals nu ook gebeurt, met veel regels en kaders op allerlei terreinen, maar het kan misschien ook door er een algemeen principe van te maken. En het vervolgens aan individuele bewoners, ontwikkelaars en buurten over te laten hoe die wederkerigheid wordt vormgegeven. Als zij maar vorm krijgt. Want met wederkerigheid wordt meer waarde opgebouwd voor de stad. Daarmee winnen langetermijnbelangen weer terrein terug ten opzichte van kortetermijnbelangen.

Dit principe moet nog uitgewerkt worden. Uit te werken punten:

  • Mate van vrijheid in de manier waarop je invulling geeft aan wederkerigheid
  • Wederkerigheid zit op verschillende niveaus. Ook op regionaal niveau: wat kan Amsterdam voor een buurgemeente betekenen en andersom?

Regie en zelforganisatie

We combineren stedelijke regie en bottom-up zelforganisatie Op het niveau van de stad als geheel is op verschillende thema’s een stevige, centrale regie nodig. Denk daarbij vooral aan de energietransitie,

Lees meer

Cultuur van samenwerken

We werken samen aan stedelijke vraagstukken met een belangrijke rol voor verbindende Amsterdammers De uitdagingen waar de stad voor staat, worden steeds complexer; denk alleen al aan klimaatverandering. Daarom zijn

Lees meer

Diversiteit in hoe wij bouwen

We zorgen voor een diverse ontwikkelpraktijk, met ruimte voor grote en kleine ontwikkelende partijen In het samenspel tussen gemeente, eigenaren, ontwikkelaars, bewoners, ondernemers, instellingen en maatschappelijk initiatiefnemers zijn we op

Lees meer

Wederkerigheid

We vragen mensen en organisaties iets terug te geven aan de stad dat in verhouding staat met het profiteren van de stad Het wederkerigheidsprincipe maakt nieuwe afspraken mogelijk over het

Lees meer