Ontwikkeling van bestaande buurten

Verdichten van de stad gebeurt ook in bestaande buurten. Dat is geen doel op zich. We willen ontwikkeling hier gebruiken om drukke verkeersroutes te veranderen in aantrekkelijke lanen en straten. Ze verbinden straks deze buurten voor fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer met de rest van de stad. Verdichting heeft ook als doel draagvlak voor voorzieningen en lokaal ondernemerschap te creëren. Het zal bovendien gepaard gaan met verduurzamen van bestaande woningen.