Nieuwe ruimtevragen

Naast ruimte voor wonen, werken en groen moeten ook nieuwe ruimtevragers in de stad ingepast worden. Het gaat bijvoorbeeld om infrastructuur voor schone energie, zowel ondergronds als bovengronds. In de hele stad zoeken we ruimte voor nieuwe onderstations voor elektriciteit, stadswarmtecentrales. Maar ook veranderingen in verkeer en vervoer vragen om ruimte. Bevoorrading van de stad en buurten, overstapmogelijkheden tussen auto en ov en fiets, oplaadplekken kunnen een plek krijgen in hubs. We houden ook rekening met een meer circulaire economie, waarbij een deel van de productie van goederen en verwerking van afval weer in of nabij de stad gebeurt.