Groene buurten en landschappen

Verdichting van de stad levert stedelijke kwaliteit op. Maar we moeten tegelijk ook meer groene kwaliteit maken om de stad leefbaar te houden voor mens, dier en plant en om bestand te zijn tegen meer hitte en extreme neerslag. Dat vraagt om voldoende groen in de buurt, in de openbare ruimte en goede verbindingen met het landschap en het water. Vergroenen van de directe leefomgeving betekent meer bomen en planten in straten, aan gevels en op daken. In de hele stad, ook in de nieuwe ontwikkelgebieden, zijn aantrekkelijke stadsparken. Het landschap is met buurten in de hele stad verbonden met een netwerk van groene verbindingen, langs water en groene fietsroutes.