Goed verbonden met stad en regio

De stad verdicht op plekken die vanuit de regio goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer en per fiets vanuit de agglomeratie. De belangrijkste ontwikkelgebieden zijn een aantal grote werklocaties. Die veranderen in stadsbuurten, waar wonen en werken door elkaar gebeurt. Ze liggen aan bestaande en nieuwe metrolijnen: aan de zuidkant langs spoor en metro richting Zuidoost en Schiphol, aan de noordkant van de stad langs spoor, HOV en metro richting Zaandam. De grote ontwikkelgebieden zijn verknoopt met bestaande buurten dankzij doorlopende straten en groene routes. Speciale aandacht is er voor de nieuwe voorkanten, die de stad hier krijgt langs het water van het IJ en aan het landschap van Amstelscheg en de Oeverlanden en de Bretten.