Disclaimer

De teksten op amsterdam2050.nl komen tot stand onder verantwoordelijkheid van team Omgevingsvisie, in opdracht van directie Ruimte en Duurzaamheid, Gemeente Amsterdam.

Het doel van deze website is om in openheid samen te werken aan de Omgevingsvisie voor Amsterdam. Door dit groeiend verhaal te delen wil team Omgevingsvisie de dialoog mogelijk maken én stimuleren met collega-ambtenaren, partners in de regio en bewoners, ondernemers en organisaties in Amsterdam. Door in dialoog te gaan groeit het verhaal.

Het verhaal mondt uiteindelijk uit in de Omgevingsvisie Amsterdam 2050. De website is work in progress en is continu aan verandering onderhevig. Er kunnen aan de website amsterdam2050l.nl geen rechten worden ontleend.