Trends en transities

Amsterdam ontwikkelt zich aanmerkelijk sneller dan tien jaar geleden voorzien werd. Door de groei van het aantal bewoners, bezoekers en werkenden loopt de druk op de stad snel op. De afgelopen jaren was groei mogelijk door het efficiënter benutten van ruimte en infrastructuur in de stad. Maar de grenzen van beter benutten zijn bereikt. De groei komt op een moment dat we te maken krijgen met ingrijpende transities. 

We hebben oplossingen nodig voor de opgaven waarvoor klimaatverandering en technologische ontwikkelingen ons plaatsen. Dit zijn deels ook sociale opgaven en ze overstijgen de gemeentegrenzen of kennen zelfs een internationale afhankelijkheid. Amsterdam en de regio vormen in toenemende mate een geheel, waarvan de delen sterk van elkaar afhankelijk zijn. Deze metropool is weer onderdeel van een internationaal netwerk van wereldsteden, die voor gezamenlijke opgaven staan. 

Er is behoefte aan een nieuw perspectief op de toekomst van de stad. Een perspectief dat past bij de snelle veranderingen die op ons afkomen en waarvan de uitwerkingen nog grotendeels onbekend zijn, dat bovendien als basis kan dienen voor regionale en internationale samenwerking.

Amsterdam in feiten