Beleidsagenda

Om de vijf strategische keuzes uit te voeren is veel van het bestaande Amsterdamse beleid al op orde. Op sommige punten is bijstelling nodig. Hier geven we een overzicht van dat Amsterdamse beleid, ingedeeld op basis van zes ambities voor de leefomgeving.

  • Inclusieve stad: Amsterdam zet in op kansengelijkheid voor alle inwoners en werkt op basis van een besef van het belang van sociale rechtvaardigheid en diversiteit.
  • Duurzame stad: Amsterdam is klimaatbestendig, voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering. We nemen onze verantwoordelijkheid door voorop te lopen in de energietransitie en het omschakelen naar een circulaire economie.
  • Vitale stad: Amsterdam is een economische motor voor Nederland. We stimuleren werkgelegenheid voor alle opleidingsniveaus en scheppen de voorwaarden voor innovatie. Onmisbaar hiervoor is een aantrekkelijke, autoluwe stad die tegelijk uitstekend regionaal, nationaal en internationaal verbonden is.
  • Gezonde stad: Amsterdam werkt aan een gezonde en veilige stad die uitnodigt tot bewegen.
  • Leefbare stad: Amsterdam is een aantrekkelijke stad voor mens en dier, met volop groene en autoluwe openbare ruimte. We investeren in landschap en nieuwe parken.
  • Compacte stad: Amsterdam is een mooie en goed geordende, gemengde en intensief bebouwde stad. We maken efficiënt gebruik van schaarse ruimte, boven- én ondergronds.